Для полнценного использования сайта на нем необходимо авторизоваться.

Зимові іспити та заліки 2011 

по Оставить ответ »

Екзамени

Заліки

1 курс

1. Математичний аналіз 1. Математичний аналіз
2. Аналітична геометрія 2. Фізичний практикум
3. Загальна фізика (Механіка) 3. Комп’ютерна графіка
4. Історія України 4. Англійська мова

2 курс

1.Диференційні рівняння 1. Фізичний практикум
2. Вища алгебра 2. Англійська мова
3. Загальна фізика (Електрика і магнетизм) 3. Цифрова обробка даних
4. Філософія 4. Українська мова за професійним спрямуванням

3 курс

1. Методи математичної фізики 1. Фізичний практикум
2. Атомно-ядерна фізика 2. Основи радіоелектроніки (диференційний)
3. Електродинаміка 3. Методи наближених розрахунків
4. Основи екології 4. Математична статистика
5. Українська мова за професійним 5. Архітектура ПЕОМ та операційні системи
    спрямуванням 6. Соціологія
7. Психологія

4 курс

ТЯ-41 група

1. Термодинаміка і статистична фізика 1. Англійська мова
2. Квантова механіка 2. Квантова електродинаміка
3. Фізика плазми 3. Квантові суцільні середовища
4. Теорія ядра 4. Додаткові глави математичної фізики
5. Політологія 5. Введення у програмування на Delphi

ТЯ-42 група

1. Термодинаміка і статистична фізика 1. Англійська мова
2. Квантова механіка 2. Кооперативні ефекти
3. Ядерна фізика 3. Детектори іонізуючого випромінювання
4. Ядерна електроніка 4. Спецлабораторія №1
5. Політологія 5. Спецлабораторія №2
6. Введення у програмування на Delphi

ТП-43 група

1. Термодинаміка і статистична фізика 1. Англійська мова
2. Квантова механіка 2. Фізика міцності і пластичності
3. Структурно-дифракційний аналіз4. Політологія

5. Електроніка

6. Фізика твердого тіла

3. Фізика та техніка імплантацій               (ТП-431)Фізичні методи досліджень                    (ТП-432)

Отримання та застосування чистих металів

(ТП-433)

4. Спецлабораторії
5. Фізичне металознавство
6. Фізика радіаційних пошкоджень твердого тіла
7. Введення у програмування на Delphi

ТЯ-44 група

1. Термодинаміка і статистична фізика 1. Англійська мова
2. Квантова механіка 2. Фізика газового розряду
3. Фізика плазми 3. Діагностика плазми
4. Політологія 4. Фізика НВЧ
5. Електроніка 5. Фізика вакууму
6. Введення у програмування на Delphi

ТП-45 група

1. Термодинаміка і статистична фізика 1. Англійська мова
2. Квантова механіка 2. Діагностика низькотемпературної плазми у ПТП
3. Фізика низькотемпературної плазми 3. Фізика і техніка ВТО
4. Політологія 4. Елементарні процеси в техн. плазмі (диференц)
5. Електроніка 5. Матеріалознавство
6. Фізика електронних та іонних пучків 6. Введення у програмування на Delphi

ТП-46 група

1. Термодинаміка і статистична фізика 1. Англійська мова
2. Квантова механіка 2. Фізика радіаційних явищ
3. Основи електрофізики і рад. технологій 3. Фізичне матеріалознавство
4. Політологія 4. Фізичний практикум з вакуумної техніки
5. Електроніка 5. Спец лабораторія №1
6. Введення у програмування на Delphi

ТЛ-41 група

1. Термодинаміка і статистична фізика 1. Політологія
2. Квантова механіка 2. Сенсоріка
3. Фізичні основи медичної апаратури4. Медична і біологічна фізика 3. Фізіологія людини і тварини4. Введення у програмування на Delphi
5. Радіобіологія 5. Вступ до фізики твердого тіла

5 курс

ТЯ-51група

1. Квантові системи багатьох частинок 1. Стохастичні процеси
2. Квантова теорія твердого тіла 2. Фізика елементарних частинок
3. Квантова електродинаміка 3. Фазові переходи та критичні явища
4. Теорія розсіяння та ядерних реакцій 4. Фізика плазми
5. Охорона праці в галузі 5. Педагогіка та психологія у вищій школі
6. Методика викладання у вищій школі
7. Теорія тяжіння і космологія

ТЯ-52 група

1. Методи експериментальної ядерної фізики 1. Ядерна спектроскопія
2. Дозиметрія і випромінювання 2. Нейтронна фізика (ТЯ-521)
3. Фізика елементарних частинок     Екологія ядерно-паливного циклу (ТЯ-522)
4. Охорона праці в галузі     Детектори для ядерних реакторів (ТЯ-522)
3. Педагогіка та психологія у вищій школі
4. Методика викладання у вищій школі
5. Електромагнітні методи експеримент.
ядерних досліджень (Електромагн. Взаємодії )

ТП-53 група

1. Корозійні процеси в твердих тілах 1. Наноматеріали та нанотехнології
2. Радіаційне матеріалознавство 2. Мікроскопія та спектрометрія твердих тіл
3. Фізичне металознавство 3. Фізика елементарних дефектів
4. Функціональні матеріали і покриття 4.Педагогіка та психологія у вищій школі
5. Охорона праці в галузі 5. Методика викладання у вищій школі
6. Водно-хімічні режими ядерних реакторів

ТЯ-54 група

1. Нелінійна динаміка плазми 1. Плазмохімія
2. Плазмова електроніка 2.Педагогіка та психологія у вищій школі
3. Колективні ефекти в плазмі 3. Методика викладання у вищій школі
4. Утримання плазми
5. Охорона праці в галузі

ТТ-55 група

1. Поверхневі явища та фазові перетворення 1. Методи дослідження наноструктур
    у нанорозмірних системах2. Охорона праці в галузі 2. Наноматеріали3. Фіз. основи ВЧ ПТС для мікро та нанотехнологій
3. Плазмодинаміка4. Джерела інтенсивних іонних пучків     Мікроскопічні методи дослідження наноструктур4. Педагогіка та психологія у вищій школі
5. Модифікація наноструктур на поверхнітвердого тіла іонними пучками 5. Методика викладання у вищій школі6. Іонно-плазмове обладнання для
6. Методи дослідження поверхні тв. тіла     мікро- і нанотехнологій

ТЛ-51 група

1. Методика викладання фізики 1. Інтелектуальна власність
2. Фізика біомолекул 2. Педагогіка та психологія у ВШ
3. Рентгенівська томографія 3. ВШ і Болонський процес
4. Охорона праці в галузі 4. Методика та організація наукових досліджень
5. Клінічна дозиметрія і радіаційна безпека 5. Медична візуалізація
6. Медичні кріотехнології

Добавить комментарий

Вы должны войти на сайт чтобы оставить комментарий.